Redovisningbyrå för små och medelstora företag

Löneadministration

För att sköta löneadministration behöver man en del kunskaper om lagar och avtal. Vi kan hjälpa er med hela löneadministrationen.

Vi sköter hela er löneadministration

För att skapa en effektiv och säker lönehantering behövs struktur och löneprocesser. Vi skräddarsyr löneprocessen utifrån era behov. Vi skapar rutiner för de arbetsmoment som ingår under månaden och tydliga tidpunkter för när respektive moment ska vara färdigt. Hos oss har ni en lönekonsult som kan svara på era frågor om lagar och kollektivavtal.

För effektiv lönehantering behöves ett lönesystem anpassat till er verksamhet. I systemet görs de grundläggande förutsättningar för att löneberäkningen ska kunna genomföras. I lönesystemet hanteras schemaläggning, bemanning, anställningsavtal, skattetabeller, uppsägningar m.m. Utöver det omfattar lönehanteringen bl.a.

  • Löpande lönehantering
  • Reseräkning och utlägg som kan förenklas med moderna elektroniska verktyg
  • Pensionshantering
  • Arbetsgivardeklaration till Skatteverket, lönespecifikationer till anställda, bokföringsorder till ekonomiavdelningen
  • Rapportering gällande sjukfrånvaro

Kontakta oss om Löneadministration