Redovisningbyrå för små och medelstora företag

Tjänster

Några centrala begrepp inom redovisning:

Bokföring

Att bokföra innebär att du noterar affärshändelserna dag för dag på sådant sätt att de kan presenteras dels i den ordning de har registrerats, dels i systematisk ordning. I den systematiska presentationen visas affärshändelserna sorterade på olika konton. När du driver näringsverksamhet är du bokföringsskyldig. Reglerna i bokföringslagen gäller då för dig. Till varje bokföringspost ska finnas en verifikation, till exempel ett kvitto eller en faktura. Bokföringen ska avslutas med bokslut, det vill säga balansräkning och resultaträkning.

Bokslut

Bokslutet är en sammanställning av bokföringen. Det finns olika typer av bokslut. Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning. Det är bokslutet som ligger till grund för företagets beskattning.

Moms (Mervärdesskatt)

Moms är en skatt som vi alla betalar när vi köper varor och tjänster. Momsen är ofta inbakad i priset och därför inget privatpersoner behöver tänka på. Som företagare däremot ska du deklarera och betala moms. Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms. Momsen är varken en intäkt eller kostnad i din verksamhet, utan en skatt som du tar ut av kunden och för vidare till Skatteverket. När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms. När du redovisar och betalar moms till Skatteverket är det skillnaden mellan utgående moms och ingående moms som du ska betala eller får tillbaka.